Loading...

Sufinanciranje programa razvoja sporta od interesa za JLP(R)S putem sportskih zajednica u JLP(R)S

Člankom 74. stavkom 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) propisano je da tijelo državne uprave nadležno za sport može sufinancirati sljedeće programe i projekte:

– provedbu sportskih natjecanja kojima je cilj popularizacija sporta i tjelesnog vježbanja

– programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i

– programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem sportskih zajednica u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Stavkom 3. istoga članka propisano je da se programima iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka isključivo mogu sufinancirati troškovi stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina, dok je stavkom 6. istoga članka propisano da se način i rokovi podnošenja zahtjeva, postupak vrednovanja sportskih programa i postupak dodjele sredstava iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, opravdani troškovi te način izvršavanja programa, kao i način i rokovi izvještavanja o provedbi programa propisuju se pravilnikom iz članka 69. stavka 9. ovoga Zakona.

Zakon o sportu

Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini